Bilgi Güvenliği Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

TANER LAÇİN
Başhekim

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Metin GÜNDÜZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Fatih AYDIN
DİŞ HEKİMİ

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşire

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Volkan SAKARYA
Bilgi İşlem Sorumlusu