Öz Değerlendirme Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

TANER LAÇİN
Başhekim

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Metin GÜNDÜZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Aysel KUZHAN
Kalite Yönetim Birimi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Fahri KAYAALP
DİŞ HEKİMİ

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Hüsnü Anıl DOYRAN
DİŞ HEKİMİ

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Türkan AKPINAR
DİŞ HEKİMİ

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Semih ALKAN
Hasta Hakları Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşire

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Ömür KAYA
Kalite Yönetim Direktörü