Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

Metin GÜNDÜZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Muhittin ÇETİN
Taşınır Mal Kayıt Yetkilisi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Nilgün YAŞAR
Protez Laboratuvar Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Durmuş BİLGİ
Teknik Servis Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Hüsnü Anıl DOYRAN
DİŞ HEKİMİ

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşire