Mavi kod Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

TANER LAÇİN
Başhekim (idari)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Metin GÜNDÜZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü (idari)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşirelik Hizmetleri Birim Sorumlusu (idari)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Müge TANRISEVER
DİŞ HEKİMİ (YEDEK)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Semih ALKAN
Sağlık Çalışanı (yedek)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Aysel KUZHAN
Kalite Yönetim Birimi (yedek)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Pelin GÜNEŞ
DİŞ HEKİMİ (uygulayıcı)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Fadimeana ÖZTÜRK
DİŞ HEKİMİ (uygulayıcı)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşirelik Hizmetleri Birim Sorumlusu (uygulayıcı)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Alpay ŞENEL
DİŞ HEKİMİ (uygulayıcı-yedek)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Gülten TOPTAŞ
DİŞ HEKİMİ (uygulayıcı-yedek)

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Aysel KUSHAN
Kalite Yönetim Birimi (uygulayıcı-yedek)