Hasta ve Yakınlarının Görüşlerini Değerlendirme
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

TANER LAÇİN
Yönetimden Bir Kişi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Aysel KUZHAN
Kalite Yönetim Birimi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Semih ALKAN
Hasta Hakları Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Ömür KAYA
Kalite Yönetim Direktörü