Hasta Güvenliği Komitesi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

TANER LAÇİN
Başhekim

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Metin GÜNDÜZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Vildan YILMAZ
Hemşirelik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Aysel KUZHAN
Kalite Yönetim Birimi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Ömür KAYA
Kalite Yönetim Direktörü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Nilgün YAŞAR
Protez Laboratuvar Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Evrim ŞİMŞEK
Röntgen Sorunlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Volkan SAKARYA
Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Tuğrul UYANIK
Hekim Dışı Sağlık Personeli

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Alpay ŞENEL
Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Fatih AYDIN
Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci